Ukradziono tożsamość pracowników i zagłosowano w budżecie obywatelskim - „To tylko incydent”.

Do góry