Unia Europejska wycofuje się z zakazu rozpoznawania twarzy

Do góry