Windows nigdy nie usunie swoich przestarzałych składników

Do góry