Anki - Win, MAC, Linux, IOS, Android (darmowy)

wcpicker

Bardzo aktywny
Zasłużony
Dołączył
23 Grudnia 2012
Posty
946
Reakcje/Polubienia
117
Miasto
Łódzkie

Anki to rozbudowane narzędzie stworzone z myślą o wsparciu podczas zapamiętywania terminów, dźwięków, obrazów, filmów, które ze względu na swoją wszechstronność może zostać użyte do wsparcia nauki języka (np. słownictwa lub zasad gramatycznych), wierszy, terminów specjalistycznych bądź definicji matematycznych. Możliwości są nieograniczone, a sposób ich wykorzystania zależy tylko od potrzeb użytkownika.

Program działa w oparciu o tworzone przez użytkownika talie kart, z których każda jest osobnym pytaniem. Przed przystąpieniem do nauki należy zdefiniować nazwę talii (a więc grupy kart z danej dziedziny) i wprowadzić karty z kolejnymi zagadnieniami. Można przy tym wykorzystać kilka ich typów, na przykład metody opierającej się na awersie i rewersie karty, która zadaje wprowadzone pytanie, a użytkownik musi udzielić na nie poprawnej odpowiedzi.

Anki cechuje się dużą ilością ustawień, które można dostosować do potrzeb indywidualnych każdego użytkownika. Dzięki obsłudze profilów, wiele osób korzystających z tego samego programu nie będzie wzajemnie ingerować w swoje postępy i preferencje. Program prowadzi zaawansowaną statystykę postępów, na podstawie której może zmieniać kolejność oraz częstotliwość zadawanych pytań w taki sposób, aby nauka była najefektywniejsza. Warto dodać, że tworzone talie kart w praktyce mogą składać się z niemal nieograniczonej ilości pytań (producent gwarantuje bezproblemową obsługę talii składających się nawet z ponad 100 tys. kart).

Uwaga!
Program dostępny jest również w wersji mobilnej na platformę Android oraz iOS.

Spolszczenie!
Wybór języka polskiego ma miejsce przy pierwszym uruchomieniu programu.
info: programosy.pl

Zaloguj się lub zarejestruj to view Spoiler content!
 

Jarom

Bardzo aktywny
Zasłużony
Dołączył
23 Wrzesień 2016
Posty
3902
Reakcje/Polubienia
1232
Anki 2.0.46
Changes in 2.0.46
Released 2017-08-02.
Fix an issue where mplayer would not work for some Linux users.
Fix an issue with the edit screen that may have lead to crashes later on.

Changes in 2.0.45
Released 2017-03-27.
A Linux-only release that fixes recording in the compiled packages.

Changes in 2.0.44
Released 2017-02-25.
A release for Windows. Fixes issues people were having running Anki when their Windows login name contained non-Latin characters.

Changes in 2.0.43
Released 2017-02-22.
A release for Windows and Linux machines that moves Anki’s files out of the Documents folder like we did for the Mac in 2.0.37. This should work around issues with OneDrive setting files in the Documents folder to read only, and puts the files in a more standard location on Linux. The move will be instantaneous for most people, but if your Documents folder and the new folder are located on separate filesystems, initial startup may take a while as files are copied over.
The manual has been updated to reflect the new locations:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!


Changes in 2.0.42
Released 2017-02-10.
A Linux-only release which fixes interface translations not working in the compiled package.

Changes in 2.0.41
Released 2017-01-29.
Shave a second or two off sync times in certain circumstances.
Fix for errors on latest sqlite on Linux (thanks to dequis)
OS X alternate version rebuilt on 2017-01-30 to fix an issue with playing sounds.

Changes in 2.0.40
Released 2017-01-13.
A Mac-only release that fixes an error on startup when the Documents folder is on a different drive.
For people upgrading from 2.0.36 or earlier, please note that Anki will move your Anki data out of Documents/Anki and into Library/Application Support/Anki2, to prevent problems people were having with the new macOS. If you are using the latest OS (macOS Sierra), we recommend you take a backup before upgrading:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!

To locate the new folder, please see
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!


Changes in 2.0.39
A Linux-only release that fixes some issues with the makefile.

Changes in 2.0.38
Fix the Mac builds not including 2.0.37 updates
Fix make install on the Linux build
Fix the menus not being translated

Changes in 2.0.37
The Mac version now stores user data in Library/Application Support/Anki2 instead of Documents/Anki, as the new macOS Desktop & Documents in iCloud feature can cause data corruption. Anki will put a link to the folder in your documents folder to make it easy to access. If you’re making manual backups, please make sure you update your backup scripts to copy files from the new location.
The Linux version is now available as a compiled version, with most of the required libraries built in. This is a bigger download, but will ensure you are able to run Anki even if your distribution has the wrong library version.
Fix adding clozes in a filtered deck (thanks to Michael)
Preserve identical fields when switching note type (thanks to Glutanimate)
Fix an issue that could allow cards to be imported even if the note type had changed
Tweaks for add-on writers, and some tooltips (thanks to Dmitry)

Changes in 2.0.36
Fix a problem starting the app on Vista. If you don’t have trouble starting 2.0.35, there is no need to upgrade.

Changes in 2.0.35
The interface language can now be changed from the preferences screen.
Fix shortcut keys not working in Spanish translation.

Changes in 2.0.34
The interface will now scale depending on your DPI size on Windows. This will make images and text more blocky if your DPI is up very high, but the buttons and text will be more readable. The alternate installer retains the old behaviour.
Exports of .apkg files now support media folders with >2GB / 64k files.
Importing and exporting of collection.apkg has been sped up, and we no longer compress media files in the .apkg, as most media files do not benefit from compression.
Importing and exporting now show progress.
Don’t convert newlines into <br> tags in text export.
Limit tags in custom study screen to the tags that are available (thanks to bogdanteleaga).
Don’t include media files starting with _ in deck export unless they’re referenced on template (thanks to Tim).
Fix crashes caused by other clients allowing huge daily card limits.
Fix an issue with overriding decks, thanks to Dave.
Ctrl/Cmd+E shortcut to add note in browser thanks to Glutanimate.
Don’t restore previous folder when importing if the folder no longer exists (some users reported hangs).
If an invalid deck override has been set, ignore it (thanks to Tim).
Fix a bug in showing an error when an add-on download failed.
Keyboard shortcuts for suspend card (thanks Glutanimate) and reposition in browser.

Changes in 2.0.33
Fixed a bug in importing that could lead to corrupted notes if the note type of the source and destination decks didn’t match
Fix Anki completely breaking on recent Linux installs with pysqlite > 2.6
Fix down arrow being displayed as a box in the deck list on English Windows 10 installs
Fix Anki not finding LaTeX on OS X 10.11
Fix field searches in multi line fields (thanks to Avi)
Show mark star even when card is scrolled down during review
Allow LaTeX commands like \includegraphics (thanks to Arne)
Fixed a bug triggered by adding or removing a saved search (thanks to Houssam)
Fixed a crash dialog showing up in some Linux installs when Anki is closed with the preferences window open (thanks to Christian)
Updated translations, thanks to the contributors.

Changes in 2.0.32
Fixed a syncing bug that could lead to lost reviews and sanity check errors when deleting a filtered deck before syncing.
Make default note type titles consistent (thanks to Soren).
Load saved searches in alphabetical order (thanks to Houssam).
Fix some fields not being renamed in template when renaming field (thanks to Dave).
Fixed an error message that could occur in add-ons (thanks to Thomas) .
Add a few more media types in the file selector (thanks to Jonathan).
Report an error if an add-on download is corrupt.
Fix sync error being shown twice.
Updated translations, thanks to the translators.

Changes in 2.0.31
Fix a problem where large regular syncs sometimes timed out.

Changes in 2.0.30
If you’re using the alternate build on an older Mac, this upgrade is necessary to keep syncing.
Disable embedded fonts on OSX to prevent crashes.
The Browse screen on OSX now deletes cards when you press Fn+Del, not Del.
Fix a syncing bug triggered by importing apkgs with custom deck options.
Fix saved searches not being synced (thanks to Houssam).
Fix "check database" not saving changes after fixing an AnkiDroid problem.

Changes in 2.0.29
Fix "app is damaged" message on OSX Yosemite
A new "added" graph that shows how many new cards have been added to the collection.
When exporting notes as text, say the number of notes that were exported, not the number of cards.
Allow tags to be separated with an ideographic space character (eg. Japanese full width space)
Allow closing the edit current dialog with Ctrl-Enter.
Show more info when syncing media, so you can see it’s progressing and get an idea of how long is left.
All the web components in Anki default to accepting focus and allowing copying now, which should fix issues with some screens not allowing copy to the clipboard, such as the card info screen.
Fix a bug where <br> tags were being inserted in place of newlines when importing with html enabled.
Fix a bug when trying to recover from a corrupt profile.
Fix addons being downloaded with double newlines on Windows.
If an existing anki instance is hung, start a new instance when user clicks on anki icon.
A few translation fixes thanks to Derbeth.
Disable a better error message when some ssl errors occur.
Make the tab width in the template editor reasonable.
Strip any formatting when pasting into the template editor, as rich text has no meaning there.
If the computer has no desktop folder, place collection packages in the user’s home directory.
Fix a bug that was allowing nesting other decks under filtered decks.
Fix a bug that was causing templates to get out of sync with field names on renaming if more than one filter was used (e.g., {{type:cloze:Text}}).
Don’t jump around in the browser’s card list when deleting cards.
On Linux systems that don’t have a documents folder defined, default to ~/Documents/Anki (in English) for the profile folder.
We no longer encode and decode %20 and so on when fields are edited. This should fix the bug where users were having text with percent signs in it being turned into other characters.
Tags that differ only in case are no longer allowed, as tags were sometimes case-sensitive and sometimes not. The case that you use the first time you enter the tag will be used for all future cards added with that tag. If you want to change the capitalization of that tag, you can temporarily remove the tag from all cards and then add it again with the new case.
Ignore >100MB files when syncing instead of having the server throw an error.

Changes in 2.0.28
Fix media syncing state not being properly reset when deauthorizing.

Changes in 2.0.27
Media syncing has been rewritten to be more reliable:
It no longer locks the account, so multiple clients can sync media at the same time (but please do not attempt this with the mobile clients yet, as they have not yet been updated). This is also paving the way towards background syncing of media in the future.
The initial sync on a new device can now avoid both sending and receiving files that already exist on both ends.
A large number of deleted files could cause timeouts in the past; this is no longer the case.
When resuming from a connection error, less data needs to be sent than before.
When deauthorizing sync, the media syncing state is reset.
On Linux, the Anki folder is now Documents/Anki, which matches the other platforms. Anki will use a previous Anki folder if it exists, so please rename it manually if you wish to use the new location.
Searches in the Browse screen can now be saved into the sidebar, and the tab key order has been improved (thanks to Houssam). These changes conflict with previous versions of the Advanced Browser add-on, so please ensure you download the latest version if you use this add-on.
Fixed a bug where a filtered deck with or in it could mistakenly include suspended or buried cards.
Fixed crashes in the alternate Mac build.
The Preview window now has a "replay audio" button, with the shortcut R like in the review screen.
The post-import log now lists the number of notes that were unchanged by a text import. "Unchanged" includes notes that were present in your collection as well as the imported file but were not updated in your collection, whether because the update option was off or they were not changed.
The options menu next to each deck in the deck list now has an "export" button, which opens the export dialog with that deck already selected.
Don’t display the "added duplicate" message multiple times when a note is already duplicated in the collection but only one new duplicate was added.
Fix a bug where Anki was inserting <br>s into the text of imported cards if using quoted multi-line notes, with HTML disabled.
Provide more helpful errors when importing corrupt collection packages or .anki2 files.
Anki now remembers the previous position and size of various dialogs it didn’t previously.
The "suspended" label in the card types graph has been changed to "Suspended+Buried" since that category also counts buried cards.
Anki now makes sure the Get Addons dialog opens at an appropriate size when the system font size is unusual.
Check that saving a statistics image was successful before displaying a success message, and give a warning if Anki doesn’t have permission to write to the desktop.
Give a less confusing error when Anki can’t create a profile folder.
Don’t throw an error when attempting to delete unused media that has already been removed.
Fix for exporting to csv with quotes in a field (thanks to Rubyu)
Tweaks to latex handling which will allow add-ons to switch to pdftex (thanks to Joel)
Round cards/minute stat instead of truncating it (thanks to Markus)
Fix errors when importing Mnemosyne’s latest db format.
Support pasting of m4a urls.
Add a fix for an AnkiDroid bug to the Check DB function (thanks to Houssam)
Fix tooltip colour for inverted colour schemes. (Thanks to Pat)
Don’t trigger help when enter pressed in preferences screen.
Fix a bug on Windows where the main window was left open when a corrupt collection was detected.
Fix error when Anki is running for multiple users on a multi-user machine.
Don’t try to authenticate username and password if user cancels login dialog.
Allow changing case of profile name on Windows.
Update all duplicates when importing in update mode.
Remove initial search text when ctrl-clicking a left panel item.
Fix rounding of cards/minute in stats; use 1 decimal place.
Fix error when exporting w/ non-latin text in profile name.
Prevent profiles from getting out of sync when rename fails.
Update note type on apkg import when only templates have changed
Search terms in the browser and filtered decks can now be separated by a full width space (thanks to Paul)
Catch some rare startup errors on Windows and show them in a dialog box instead of exiting silently.
A special thanks to Soren, who contributed many of the bugfixes in this release.

Changes in 2.0.26
Fix more crashes on Macs.
Fix pasting from office applications on Macs.
Fix recorded audio playing back at wrong speed on Mac computers that couldn’t record at CD quality.
Fix cloze markers appearing on cards when multiple cloze fields were listed in the template on a single line.
Fixes to source code tests, thanks to ispedals and julienbaley.
Add some hooks for add-on authors, thanks to sagittarian.

Changes in 2.0.25
Fix copy right click menu not appearing when reviewing.
Possible fix for shortcut issues with some add-ons when reviewing.
Fix from Julien to fail more gracefully when templates need updating.
Fix Qt4.7 Windows build failing to start.
Workaround a crash on Macs that was happening when a progress bar was shown.
Roll back to a previous mplayer version on OSX to fix some audio playing too fast.
Fix Anki failing to recognize clozes when user had defined multiple cloze fields on a single line in their template.

Changes in 2.0.24
A required upgrade to continue syncing, as the encryption certificate has been updated. More info is available at
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!

An alternative build is now provided which uses an older version of the toolkit. This addresses the Thai slowdown issue on Windows, and continues support for OSX 10.5 & 10.6 on Mac, as the primary build now requires 10.7 or later.
For people using add-ons that used multiple colons such as {{ring:my_tag:file.mp3}}, you should update your template to {{ring (my_tag):file.mp3}}. For add-on authors, this change is an improvement by Julien that allows multiple filters to be chained together.
If you get an error message about pyqtconfig, please contact the author of the failing add-on and ask them to update the add-on to use qtmajor/qtminor instead, as pyqtconfig was obsoleted a while ago.
The deck list in the browser sidebar is now collapsible. This and a few other changes thanks to Houssam.
Include buried cards in the suspended count of the graphs.
Fix crashes and corruption in column headers on qt5.2 (only relevant for Linux users at the moment)
Fix for warnings in console on bleeding edge Linux distros, thanks to ospalh.
Remove leech tag on undo if it was added during review.
Allow copy context menu for things like card preview.
Tweaks to supermemo importer thanks to Bryan.
Remove marked and leech tags when exporting without scheduling.
More friendly error when ssl fails.
Fix 1000 cap in overview screen.
Catch another invalid temp folder message.
Disallow \r and \n in filenames, and ./.. in profile names.

Changes in 2.0.23
Due to a build error, this version was skipped.

Changes in 2.0.22
Fix a regression in the type-answer feature where multiple clozes were not presented in order.
Some tweaks to the SuperMemo importer, thanks to jmaatta.

Changes in 2.0.21
Now that AnkiDroid has been updated, buried cards will now only be automatically unburied when a new day rolls over, and not when you sync or restart Anki. If you sync from this version to AnkiWeb and then to the mobile clients, they should also switch over to this new behaviour.
New users will now need to confirm their choice of interface language before proceeding.
Increase filtered deck max size to 99999
Fix drag&drop of Google images from Safari
Ignore filtered cards when determining min/max in reposition dialog
When a corrupt collection is found, rename it so the profile can be loaded again and restored from backup.
Fix a regression in displaying startup errors and quitting from the profile manager
Display a better error message when a sync times out
Fix an error caused by an add-on that changes browser columns
Fix a bug where the forward & optional reverse note type was invalid when added in languages other than English.
If the same word has been cloze-deleted multiple times in a cloze, only require it to be typed once in the type in the answer feature.

Changes in 2.0.20
Fixed a bug where "check media" could incorrectly report media as unused when the media filenames were encoding incorrectly.

Changes in 2.0.19
When resizing columns in the browser, move the others.
Fix a bug in the "reschedule as new" feature that could lead to cards ending up in an inconsistent state in some circumstances.
Fix card layout screen jumping to original tab when flipping.
Fix an error in syncing when time passed between connections.
Fix a bug in "check media".
When rescheduling in the browser, automatically remove from a filtered deck instead of ignoring filtered cards. Same with buried/suspended.
If a non-media URL is pasted in, paste it verbatim instead of ignoring it.
Change import default for new users to ignore duplicates, instead of updating them.
Fix a bug in the pasting of certain image links.
Fix a error that could occur on Windows when switching profiles or syncing.
Add a more description error message to certain network issues.
Fix an issue with media resyncing on Macs.
Fix the message that displays when the clock is incorrect.
Add an option to the preferences to disable compression of backups for slow computers.
Fix an install error on FreeBSD.

Changes in 2.0.18
Fix a bug that could cause invalid scheduling when a card was manually buried while in a filtered deck. For now, burying in a filtered deck will mean that the card returns to the home deck.
Fix an issue where Anki was failing to start if prefs.db was corrupt.
Don’t create a .log file when exporting files.
Rotate log files when they hit 10MB.
Warn user when they have filenames with an invalid encoding.
Fix a long error being shown when syncing without a net connection on some Linux computers.
Update "check database" to catch an issue with note types.
Fix issues on some Linux systems that had simplejson installed.
Fix some issues that were masking actual connection errors.
Catch more temp folder issues.
Possible fix for OSX crash when editing.

Changes in 2.0.17
Fix a delay when showing the next card on some computers.
Make sure suspended & buried cards are reset when exporting without scheduling information.

Changes in 2.0.16
Please see the 2.0.13 notes below for larger changes, such as the new sibling handling.
Fix a regression that was causing new cards to be shown in creation order instead of their assigned due order.
Fix an issue where Anki was returning to the study screen early when burying was disabled for a deck.
Fix cards not being completely reset when exported from a filtered deck.
Fix font alignment and crash issues on OSX.
Fix "check media" not fixing some encoding issues that it should have been.
Tweaks to the debug logging in 2.0.15 that improve performance with some add-ons.
Translation updates

Changes in 2.0.15
Add an option to disable burying of reviews.
Added a "bury card" option to the review screen, and changed the shortcut to bury a note to "=".
Added a new is:buried search, and is:suspend no longer shows buried cards.
Added a new cid:<card id> search to search for a particular card by its ID, and IDs are now shown in the Card Info screen.
Don’t mark cards as modified when automatically burying, which could potentially cause issues.
Increase sync timeout
When Anki detects the clock is wrong, it now shows how far it is off.
Fix an issue working around a broken trash folder on Windows.
Fix problems double clicking on files to import when path contains non-latin text, thanks to wlhuang.
Display a more informative error when the user’s temp folder permissions are wrong.
When double-clicking on a backup file to restore, skip the sync on startup.
Log some scheduling operations to make it easier to debug issues.

Changes in 2.0.14
Fix a bug that was causing proxy authentication errors to be reported when the issue was something else.
A full upload now removes the deletion log, which can save a lot of space if you’ve added many notes and deleted them again.
Better feedback when a sync is aborted due to concurrent access from another device.
Stop errors from appearing when the tags column is enabled in the browser and the user has non-latin text in tags.
Fix an issue that was causing note types to be renamed when they shouldn’t be.

Changes in 2.0.13
Sibling handling has been reworked, which should better ensure that cards from the same note don’t appear together:
When you answer a card, Anki will automatically bury any siblings that are in the new queue or review queue. Cards in the (re)learning queue can not be buried, but reviewing those cards will cause any new & review cards to be buried.
Cards are no longer unburied when returing to the deck list, but can be unburied with a button on the study overview screen.
To avoid problems during the upgrade period, cards are currently unburied when you sync or close your collection. When all clients have been updated, this behaviour will change so that cards are only automatically unburied when a day has passed. You will still be able to manually unbury them if you wish.
This new behaviour ensures that siblings are spaced even in filtered decks.
Burying of new cards can be disabled in the options if you want to introduce related cards in the same session. If disabled, Anki will try to spread out the siblings like it does in 2.0.12, though like 2.0.12 spacing is not guaranteed and may fail when you edit cards or perform operations that require a queue rebuild.
When importing an .apkg file, existing notes will be updated if they are newer in the .apkg file, and the note types are compatible. Cards are not touched, so existing progress will be retained. This means content authors can now easily distribute not only new content, but updates to existing content as well.
Filtered decks have a new "relative overdueness" sort option that will sort cards by how overdue they are compared to their interval, in the same manner Anki did a few years ago.
You can now show tags as a browser column.
Fix an issue with importing when a filtered deck was selected in the main window.
Don’t treat modified q/a templates as an incompatible note type.
Anki now enforces a standard encoding of media files with non-latin text, which should fix some issues moving media between Mac and non-Mac computers, and will ensure you don’t end up with multiple files in your media folder that look like they have the same filename but actually have a different encoding.
The unused media menu option has been renamed back to "Check Media", and it is now capable of renaming fields and media filenames to ensure they’re consistent.
Fix an issue where dragging files from the desktop on Linux was pasting a URL instead of embedding the file
Fixed a bug where Anki failed to start on Linux distributions with an older Python version.
Anki now allows you to import .apkgs which have been renamed to .zip, as unfortunately some browsers "helpfully" rename the files when downloading them.
The "Find Duplicates" function in the browser now ignores HTML when comparing duplicates, and provides an option to tag the duplicates.
Fix an error in showing an error when downloading addons
Fix < and > in a field causing text to disappear when typing in the answer .
The "study deck" and deck/note type selection windows now remember their size and position.
Fix an issue showing clozes when the user’s mistyped the cloze characters.
Tolerate Windows trash errors .
Fix an error when upgrading some Anki 1 decks.
Separate users on the same machine can now run Anki concurrently.
Anki should no longer have issues starting upon Linux after a previous instance didn’t terminate properly.
Fix some issues with suspending, burying & rescheduling learning cards that could cause a later "download the fix assertion addon" message.
After syncing once, the sync username should become visible in the preferences dialog.
When adding a new column in the browser, scroll it into view.
When adding or importing note types, ensure they have a unique name.
Speed improvements to some text operations, thanks to hssm.

Changes in 2.0.12
Changed the way pastes and drag&drops are handled. This should hopefully fix various issues people were having with Google Images, and will now automatically add any images in a chunk of selected text to your collection if you have HTML stripping turned off.
Fixed errors caused by importing notes with a changed schema
Revert a change made in 2.0.9 where Anki would switch the active review deck when a different deck was selected in the add screen. This caused issues where the note type would change invisibly and some people objected to the new behaviour.
Work around a crash when closing Anki on Windows caused by a toolkit bug.
Make sure we always show 3 buttons for cards in initial learning in a filtered deck.
Improve the checking for and stripping of filename characters that can’t be stored on some filesystems.
Fixed an error when pasting media with non-latin characters in the URL.
Don’t throw an error if user adds cloze reference to a non-cloze note type.
Fix error shown when importing csv file with blank first line.
Fix year and all time review graph.
If the user’s recycle bin is broken, just delete the file instead.
Don’t send old backups to the recycle bin.
Fix duplicates not being detected when pasting text.
Fix a bug where the clipboard was being clobbered after the first paste.
When pasting images between fields, don’t try to download them.
Allow includegraphics in LaTeX
You can now view stats on filtered decks.
Warn when prefs.db is corrupt, and catch another corruption case
Allow searches for decks with + in their name.
Work around linux crash on paste of invalid image.
Fix an issue where duplicates were not being detected on paste
Ensure starting ease can’t be set below 130%.
Make sure we include px in stats (thanks to steveaw)
Fix error shown when importing from command line (thanks to Hans)
Fix incorrect instructions to "maintenance" menu (thanks to Soren)
Unused media now shows "no missing media" message in a tooltip (thanks to Julien)

Changes in 2.0.11
2.0.9 introduced a change that produced cleaner HTML output when editing fields, but unfortunately this revealed a bug in the GUI toolkit which could cause Anki to crash when editing those fields. So the 2.0.9 change has been reverted, and Anki will output divs instead of br tags again. This update will not change the format of cards that were created in 2.0.9 or 2.0.10 and thus they may still cause crashes when editing, but any cards added after upgrading should not trigger the toolkit bug.
Fix problems syncing when Anki’s running on a mapped network drive
Fix problems reporting correct error message when sync fails

Changes in 2.0.10
Fix pasting of images
Fix error when syncing media on an unmapped network drive
Fix issues with non-latin text in images in card layout and preview windows
Fix unicode error on export
Default to allowing HTML on import
Fix error when opening card layout
Force y axis minimum of 0 in reps graph
Fix duplicate searching in Add window
Improve type answer comparison of accented characters
Make sure we show field when nothing typed in
Allow apostrophe when renaming deck
Mnemosyne importer tweaks
Other minor fixes

Changes in 2.0.9
Improvements to the type answer feature: no more "the correct answer was" text, clearer indications of typed vs correct answer, customizable colours (.typeBad/.typeGood/.typeMissed), monospace by default so input+correct lines up (code#typeans), an example comparison in the Cards dialog, and automatic moving of the answer comparison underneath the Q/A line. Example attached.
The browser now has a preview button that makes it easier to quickly browse previews of cards.
The limit to tags and study a random selection of cards options in the custom study dialog have been merged together into a single new option that allows you to study new cards, due cards or all cards (cram), optionally limiting to particular tags as well.
If Anki detects that the media is out of sync, it will now automatically recover on the next sync. Furthermore, it no longer needs to send files that already exist on each side, so when this change is incorporated into the mobile clients you’ll be able to copy media over to them to avoid a long initial media sync.
When media is deleted via a sync or unused media, it’s now placed in the OS’s trash folder instead of deleted completely. Likewise for rotated backups and profile deletions.
When notes are deleted, their content is logged in a file called deleted.txt in your profile folder.
The filter area when selecting decks or note types now matches on consecutive characters, and uses spaces to separate search terms. So if you had a deck called "German::Verbs", you can search for it with "man verb", but not "grman"
You can now choose a font size > 20px for the card list. It’s not possible to resize the line height for each individual card, so choosing a large font size in one note type will make the line height large for all cards.
Anki should output BRs instead of DIV tags when you hit enter in the editor now, which should make editing the resulting text on mobile clients easier. Note this will only apply to content you add after upgrading.
Card types are removed with an X on the tab instead of an item in More.
Check Database, Unused Media and Empty Cards are now in the Tools menu, instead of a submenu.
Full Sync is now in the preferences, not in the menu.
Syncing now checks to see if the database is consistent prior to syncing, and if it finds any errors, it recommends a database check rather than a full sync.
If a database check finds any errors, it automatically forces a full sync.
When closing the collection, check for corruption. This makes closing Anki and switching profiles a bit slower, but ensures that corruption is detected early so that backups are useful.
If user has Add window open and syncs, ask if they want to keep the content and cancel sync if so.
After uploading a collection, notify user they need to download on other devices.
More verbose sync conflict message.
Shift clicking on a sidebar item in the browser will now OR it with the current search.
Prioritize HTML over images, so pasting from Microsoft apps pastes text again.
Timeboxing now pops up dialog instead of a tooltip, with options to continue or finish.
Don’t import notes multiple times when the note type has been modified
Add mature correct/today stat to graphs.
You can now hold down the shift key while starting Anki to disable add-on loading and automatic syncing (except if you’re on an old Linux distro).
Make sure to update card order when changing, adding or deleting option groups.
Make sure to shuffle after importing txt or apkg files if your deck options say to shuffle.
When exporting to an .apkg with scheduling off (or when sharing a deck on AnkiWeb), new cards now have their current order preserved.
Anki will now warn when you try to add a cloze deletion note without any deletions.
Anki will allow you to cloze delete when a normal note type is selected, with a popup warning instead of an error.
Anki should now run on an unmapped network drive on Windows and display images correctly.
Ctrl+Shift+T (Command+Shift+T on a Mac) now jumps to the Tags entry field.
When pasting from field to field, strip <span> tags that were being inserted by WebKit.
When importing from a text file, include a list of all updated or duplicated notes in the import log.
Fix unused media spuriously reporting unused media with leading underscores.
Fix cloze+latex issue where multiple answer images were generated.
Fix cloze+latex issue where unused media deleted used images and created others.
Fix error when trying to reschedule with min>max
Add scrollbar to About dialog.
Don’t allow images to be dragged (and deleted) from the review window.
Better warning when importing invalid .apkg file
When saving a note, strip quotes from the tags and sort tags in alphabetical order.
Fix an issue with images failing to show up when they had an apostrophe in them.
Fix issues with pasting links to sounds/images where the filenames had non-latin characters or punctuation characters.
Fix issues with pasting invalid links.
Deck descriptions are now always displayed verbatim, and not truncated.
Fix issues with syncing media on a vfat drive.
When inserting a media file that already exists in the media folder, checksum all alternative filenames (thanks to Julien Baley)
Fix a bug where the number of buttons would decrease from 3 to 2 on the second answer of new cards in a filtered deck.
Make it clearer when changing deck options will affect multiple decks.
Fix an issue where invalid filenames were generated when pasting a link to a remote filename with non-latin characters.
Fix an issue where rescheduling of relearning cards into new cards would cause a later "download the fix assertion addon" message.
Allow pasting of a few more audio formats.
Fix main window appearing on top after pasting on Windows.
The show duplicates feature when adding now correctly shows all duplicates in the browser, regardless of their embedded formatting.
Allow canceling of note type selection.
When clicking Add, make sure to reshow Add window if it’d been minimized.
Make desktop folder if it was missing when saving stats to image.
More checks for the Check Database routine.
Fixed a bug where some Windows users were unable to start Anki.
Allow overwriting existing files in export (thanks to Chris Burel)
Fix an error when user comments out type answer field (thanks to Ospalh)
Fixed an issue where a field: search that didn’t match would prevent the search from matching anything.
Handle cloned note types in mnemosyne importer.
Don’t save note if no changes have been made.
Fix an issue with unused media and different file name representations (thanks to Ospalh)
When changing deck in Add window, switch review deck too.
Don’t play audio twice when changing templates
When hitting s on a deck with no due cards, display a tooltip.
Handle non-breaking spaces in furigana markup.
Fix bug where some text was being swallowed in error messages.
Fix a bug where leading whitespace was being cut off in text imports.
Fix inverted sub/superscript shortcuts
Make sure sort field is updated when field is deleted
Allow HTML in Mnemosyne import
Fix downloading of add-ons when running from USB disk
Fix field outline (thanks to Frostschutz)
Workaround a Qt bug that was preventing clicks on the sidebar in the browser (thanks to Frostshutz)
Pauker importer (thanks to Frostshutz)
Added --version option (thanks to Hut)
Fixed an error upgrading very old Anki 1 decks.
Use "question" and "answer" for browser labels, instead of "front" and "back".
When using change deck, select the current deck by default.
When searching in the browser, use double quotes rather than single quotes.
Don’t allow invalid characters in filenames when exporting.
Allow enter to close the change note type dialog.
Fixed a bug where rescheduling learning cards as reviews could cause the cards to be in an invalid state.
If Anki config can’t be loaded, start with new prefs.db
Fixed a bug where Anki would close without saving when it was closed while another window was focused.
Catch another firewall error.
Various other minor fixes.
Add shortcut key for history button
Work around an issue when backspacing over all text that was formatted.
Fix a bug that was causing formatting to be lost when copying between fields.
Fix line disappearing in card layout.
Resize deck options dialog when it’s opened.
Ensure cards have correct due number to make sibling spacing work when importing.
Show profile name in title bar
Make sure we focus first field when adding next note when JP support add-on installed.
Fix a bug where hitting enter in the tags completion list could select the wrong tag.
When studying a filtered card, clicking Add will default to that deck.
Add a hideable warning to the bottom of the deck list when there are over 25 decks.
Fix issues where images with extra properties weren’t being found in unused media.
Don’t copy the implicit max-width property on images when pasting between fields.
Fix a non-rounded number issue in stats
Use correct extension when exporting notes/cards as text.
Fix alignment issues in top and bottom toolbars
Work around a startup problem on misconfigured Windows systems
Ignore sticky fields when checking if blank when add window closed
Allow multiple spaces in type answer
Work around broken images when pasting/attaching on Linux
Fix error when sending non-Latin text to trash on Linux
Fix a timer bug (thanks to Frostschutz)
Fix unicode error on export
Fix enter key in add/remove tags dialog
Only show browser close menu item on mac
Change the way we deal with non-latin chars in filenames on Windows
Include full info on sync error
Fix modification check in note merge
The full sync option should force a sync even if no other changes were made
Various fixes to the Mnemosyne importer
Fix find duplicates feature when fieldname case differs

Changes in 2.0.8
Fix recording on Windows.
Better error when Anki blocked by firewall.
Fixed an issue with upgrading some Anki 1 decks.
Allow apostrophe in deck names.
Some changes which should speed up upgrading old Anki 1 decks.
When rescheduling is off in a filtered deck, show "(end)" on buttons that will end studying of that card.
Fix extra spaces being included when showing tags on card.
Make sure we switch back to the previous deck when creation of a filtered deck cancelled.
Fix a bug that was causing the automatically generated Reading field in the Japanese Support add-on to be blanked out again if you clicked directly on the Reading field.

Changes in 2.0.7
Add a "suspend card" option to the review screen.
Don’t set browser font/size when cards are created, so they take on the system font until customized.
Work around slow initial audio playing on Windows caused by antivirus software.
Allow Qt4.6 again, but warn on startup that it has known issues.
Work around for Japanese furigana on Qt4.6
Fix incorrect error message when media sync fails.
Fix crashes on Windows/Linux when performing a long search operation in the browser.
Fix links appearing twice when clicked in card layout window.
Conditional tags now ignore formatting, and require actual text to be considered non-empty.
Don’t trigger links when ctrl+shift etc pressed on Windows
Better warning when sync fails due to Linux distro packaging error.
Fix "Focus Note" menu option in the browser.

Changes in 2.0.6
Fix a bug where suspended cards imported from Anki 1 would have the wrong due date.
Fix a bug where re-failing a relearning card would not honour the minimum interval setting.
Anki will now automatically recover from a syncing error instead of asking the user to post a bunch of numbers on the forum.
Fix a bug when anki1.2 decks that hadn’t been opened in Anki 1.2.8 were failing to import.
Change from ospalh to make it easier to style the type in the answer box.
Remove automatic newlines after field reference that were added in 2.0.5.
Fix bug when appending note type to an existing search.

Changes in 2.0.5
Possible fix for "host not found" errors when syncing via proxy.
Fix a problem when creating filtered deck for deck with spaces.
Don’t fail when importing decks that contain media references to subdirs.
Don’t open a web browser when more… clicked on study overview.
Add "Close" to browser edit menu; support Command+W to close.
Better warning when trying to import non-UTF8 content.
Possible fix for supermemo importer.
Fix show duplicates when fields contain newlines/formatting.
When a user has multiple note types with the same name, clicking on one in the browser will now show only cards for that note type, not all of them.
Fix bug caused by applying settings to subdecks when a subdeck was a filtered deck.
Fix errors caused by burying (re)learning cards. Like suspending, burying now removes the cards from the learning queue first.
Other minor updates.

Changes in 2.0.4
You should no longer need to fix decks in Anki 1 when upgrading; if any errors are found, Anki 2 should automatically fix them.
The duplicate check while adding cards now ignores HTML when comparing. If your cards have any bold/italics/colours/etc, please run Tools>Maintenance>Full Sync after upgrading so that the duplicate cache can be updated.
Anki will now apply a fuzz to review intervals so they spread out more. This fuzz is not reported on the answer buttons, as it is only calculated when the card is actually answered. You can check it in the review history.
If you have a failure multiplier set so that failed reviews have their interval reduced rather than zero out, that multiplier will now be applied if you refail the card in the relearning queue as well.
You can now customize note types from the tools menu.
Possible fixes for proxy connections. Thanks to Arfrever for the heads up on the new httplib2 version.

Import/export:
Remember the "allow HTML" setting in the import dialog.
Remember import mode across invocations.
Add an option to export card q/a rather than notes.
Fix importing of LaTeX cache files.
When importing a .apkg, make sure the descriptions of the parent decks are imported too.

Browser/Add changes:
Allow browser font customization on a per-template basis, via the Cards dialog. Should default to system font.
Don’t lose card selection when using "change deck".
Newlines in fields should now be converted to a space in the card list.
Allow unlimited nesting of decks in browser sidebar.
Don’t show marked or leeched tag in browser sidebar, as it’s listed near the top already.
When an existing search term is reused, move it to top of the history.
When Add window opened, start with empty tag list instead of last tags used by that note type.
Disable editor buttons until a field is focused.

The rest:
When restoring from a backup, force a full sync.
Don’t autorepeat delete key during review.
Force full sync if any problems found in db check.
When reviewing new cards in a filtered deck, don’t log them as a cram review.
Fix bug when renaming foo::bar foo to new parent.
Catch missing notes in DB check.
Fixed a sync error caused by importing note types from an .apkg
When checking if note types match in import, consider question/answer templates as well.
Fix lapsed reviews getting learn steps instead of relearn steps.
Fix pasting of image URLs with %s.
Custom study’s "preview" should not reschedule cards.
Fix custom study search for failed cards with 2+ days.
Fix possible error in Makefile
Refuse to run on Qt4.6, as it’s broken.
Don’t use native filepicker on OSX due to crash.
Force XP theme on Windows so Anki on Win8 looks better.
Add Cmd+W shortcut to add cards window & stats window on OSX
Improve various error messages.
Some tweaks from Ospalh
Addon editor tweaks from Thomas
Update old beta.ankiweb references.
Increase minimum size of editing area so it can’t be accidentally hidden.
Fix a bug where a progress window would appear blank.
Display count of notes deleted.
Fix issues where unbolding parts of a field would fail.
Disable undo when switching profiles.
Fix issues with clozes and <% %>.
Prevent access to main window while auth dialog shown.
Don’t rename if note type rename cancelled.
Sort clone: note type items.
Clarify that deck description is not in option group.

Add-on authors:
2.0.4 removed some unnecessary imports, which unfortunately broke some add-ons that assumed those imports would exist. One example is add-ons that import anki and then try to access anki.stats without specifically importing anki.stats first.
Changes in 2.0.3
Fix some more issues with importing content that used a modified version of models already present in your collection. Decks (including 1.2 decks) are now imported in such a way that repeatedly importing them will no longer result in duplicate note types, notes or cards. The duplicate check only works against previous imports made in 2.0.3 however, so if you imported decks with divergent models in a previous Anki 2 version, the first time you import that content again, a duplicate will be created.
Fix a few errors that could occur when renaming decks.
Fix timeboxing counting one too many cards on the first session and not accounting for undone reviews.
Suspended cards now have their due date shown surrounded by brackets in the browser.
When a learning card is suspended, it is moved back to new if it was in initial learning, or moved back to a review card if it was in relearning.
Fix 1+ day steps not working for relearning cards.
Fixed some issues with settings not syncing due to the collection being accidentally marked as modified when it was loaded.
Add decimal point to reviews a day statistic.
When creating a filtered deck, default to searching through the current deck.
Display a progress window when closing the collection, as it may take a while.
Fix font size setting in Add Field button.

Changes in 2.0.2

Filtered deck changes:
The filtered deck presets have been moved into a new button called "Custom Study" which appears at the bottom of the overview. Daily new & review limits can also be adjusted from that screen.
The "filter by tags" preset now presents a dialog like Anki 1.2’s active tags dialog, to make it easier to select tags. If the custom study window is opened again later, Anki will remember the previously selected tags for that deck.
Correctly show 3 buttons when showing new cards in a filtered deck.
Moved the Filter/Cram button on the decks/overview screen to the tools menu.
Filtered decks no longer show their search terms, as they’re confusing to new users and easily findable in the options.
Filtered decks now show a brief description of how they work.
The custom study option automatically names the filtered deck "Custom Study Session", and will reuse an existing deck if one exists. If you wish to keep a custom study session, you can rename it.
Filtered decks now appear in the deck list as blue.
When creating a filtered deck, it uses a default name instead of asking you for a name, as you can rename it afterwards if you wish.
Change Deck will now move cards out of a filtered deck instead of ignoring them.

Stats changes:
Information about the current day is now included at the top.
The # of cards due tomorrow is listed in the Forecast section.
Information about the generated date and limit is included at the bottom.
"Save Image" now saves the image to the desktop, making it easier for students to locate it. The stats screen also uses a subtle background now, to make it harder for students to fake the graphs.
Make sure we display the review card/time graphs even if there’s only a single data point.
Fix x-axis on interval graph when using deck life period.
Fix rounding error in history graphs.

Importing changes:
Fix some issues where your collection could become corrupt if you previously saved or exported a model to different decks and then modified it in different ways.
When you export your entire collection, it will automatically be named "collection.apkg" and placed on your desktop.
There is no add/replace question when importing - Anki will ask to replace if the imported file is called collection.apkg or is a backup file, and will otherwise add.
Use a tooltip instead of a big box when showing "xxx notes imported".
Imports from a CSV file now give you the option of escaping HTML characters.
Imports from a CSV file now let you choose whether you want to allow duplicates.
When importing a CSV file, make sure to update field list when separator is changed.
When importing cards from a filtered deck, convert them to normal cards.
The Cards screen now has an "Add Field" button for people who feel uncomfortable editing HTML.
Newly created collections now include two new note types: forward&reverse type, and a forward&optional reverse type.
Anki is now stricter about invalid CSS, to make it more consistent with the other clients.
Better warning when deleting fields.
Fixed bugs where counts on the deck list didn’t match the overview screen.
When the browser is opened during study, it will continue to show the current note like before, but you can now hit enter to quickly show all cards in the deck.
The browser will focus on the current card when it’s opened.
Don’t return the cursor to the top of the screen when cards are deleted.
Don’t throw an error when the edit screen is open and a card is deleted.
Show due date for suspended cards.
Allow 1 field notes.
When the cloze button is clicked in the browser, point the user to the Change Note Type option.
The main window will no longer switch to a "resume now" button as soon as you start typing in the Add window.
Better error message when insecure LaTeX word is encountered.
Work around some errors in Anki 1.2 decks when upgrading.
Accept newlines in LaTeX like in Anki 1.2.
When LaTeX fails, point the user to the generated .tex file.
Unbury cards when returning to the deck list.
Don’t remove cards from filtered deck when they’re buried.
Fix error when renaming decks and mixing upper/lowercase.
When a cloze has a hint, don’t show dots.
Fix an error that appeared when editing cards that were in a filtered deck.
Add a "Create Deck" button back to the deck list.
Holding down the delete key will no longer delete multiple cards in the browser.
After media has been added to a field, return focus to that field.
Accept enter/space keys when returning to the answer from a different program.
Properly display minutes when "studied today" exceeds an hour.
Work around a few bugs caused by the mobile clients.
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
 

Jarom

Bardzo aktywny
Zasłużony
Dołączył
23 Wrzesień 2016
Posty
3902
Reakcje/Polubienia
1232
Anki 2.0.47
Released 2017-08-16.

Fixes an issue that could allow a specially crafted .apkg file to write files outside the media folder during import. AnkiWeb shared decks were not affected, but upgrading is strongly recommended if you import .apkg files from third party sources. A big thanks to David Bailey for discovering this issue.
Windows:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!

Mac:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!

Linux/BSD 32bit:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!

Linux/BSD 64bit:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!

Pozostałe:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
 

Camel1965

Bardzo aktywny
Zasłużony
Dołączył
8 Wrzesień 2010
Posty
16601
Reakcje/Polubienia
8149
Anki 2.0.50
Changes in 2.0.50
Released 2018-03-08.

 • Fixed a bug on macOS High Sierra that could cause media files to be detected as changed when they hadn’t been.

 • Burying now defaults to off.

 • The default review limit is now 200 cards/day.
Changes in 2.0.49
Released 2018-02-05.

The standard Mac build is now 64 bit, which should prevent warnings in future macOS updates. If you’re on an older machine that is 32 bit only, you’ll need to switch to the alternate build.
Pobieramy na stronie:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
 

Grandalf

Bardzo aktywny
Członek Załogi
Moderator
Dołączył
26 Maj 2015
Posty
8563
Reakcje/Polubienia
23226
Anki 2.0.51
Changes in 2.0.51 Released 2018-03-26.

Windows-only release that works around a toolkit bug that was causing ping spikes every ten seconds for some Windows users. If upgrading from a previous version, please uninstall the previous version prior to installing 2.0.51. Uninstalling will not delete your user data.
Pobieranie:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
 

Grandalf

Bardzo aktywny
Członek Załogi
Moderator
Dołączył
26 Maj 2015
Posty
8563
Reakcje/Polubienia
23226
Anki 2.1.2
Released 2018-08-20
 • Add missing .apkg and .colpkg file associations.
 • Improve handling of images inlined in fields.
Released 2018-08-09
 • Fixed exporting of .apkg files with regular scheduler.
 • Work around Anki failing to start on some Windows machines.
 • Fix dialogs failing to show in tabs when using macOS’s full screen mode.
 • Extract embedded images when pasting HTML.
 • Fix images copied from Finder not pasting properly.
 • When the sort field is set to RTL, display in RTL order in the browser.
 • Update toolkit version on Windows.
Released 2018-08-06 The first stable release of Anki 2.1

Changes from the previous release candidate:
 • Don’t unmaximize when reshowing browse screen.
 • Add *.webm to attach media file selector.
 • Add shortcut key for MathJax mhchem support.
Pobieranie:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
 

Grandalf

Bardzo aktywny
Członek Załogi
Moderator
Dołączył
26 Maj 2015
Posty
8563
Reakcje/Polubienia
23226
Anki 2.1.13
Released 2019-05-20.
 • Fix formatting getting lost when copying&pasting between fields on macOS.
 • Fix some issues that cause the main window to get stuck.
 • Fix an empty deck list sometimes appearing when restoring from a backup.
 • Fix Anki hanging after an error occurs during startup.
 • Fix error caused by profile with trailing space on Windows.
 • Fix error message when syncing with an unconfirmed email address.
 • Use jsonschema for add-on manifests (thanks to Erez).
 • Warn in DB check when high due numbers are encountered.
 • Improve error messages on full disk and failed add-on deletion.
 • Fix relearning cards being given learning step count in V2 scheduler.
 • Fix preview window failing to appear when show both sides enabled.
 • Removing trailing BR tag when pasting into an empty field.
 • Don’t throw an error when non-Latin text in the Javascript console can’t be shown.
 • Double click on add-ons to edit their configuration (thanks to lovac42).
 • Fix the window icon in a few screens (thanks to John).
 • Don’t highlight the deck selection button in the add screen on Windows.
 • Improve the default type in the answer note type.
Pobieranie:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
 

Camel1965

Bardzo aktywny
Zasłużony
Dołączył
8 Wrzesień 2010
Posty
16601
Reakcje/Polubienia
8149
Anki 2.1.15
Changes in 2.1.15
Released 2019-08-22, build 442df9d6.
 • The V2 scheduler now fully randomizes review cards due on a given day.
 • Fix add-ons errors on Windows when profile path was short.
 • Fix flag changes in Browse screen not syncing.
 • Cleanup recording wav file when recording canceled.
 • Fix the window icon on Wayland (thanks to Wilco).
 • Add a progress bar to media deletion.
 • Other minor changes.

Changes in 2.1.14
Released 2019-06-27, build 7b93e985.
 • Fix a bug in the V2 scheduler that would cause partially learnt cards removed from filtered decks to revert to an earlier state.
 • Fix a bug in the handling of relearning cards when switching back to the V1 scheduler.
 • Fix lost space when pasting indented text.
 • Limit image height relative to window height, not document height.
 • Fix deck list being re-rendered unnecessarily.
 • Remove the unable to connect to local port message.
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
 

Jarom

Bardzo aktywny
Zasłużony
Dołączył
23 Wrzesień 2016
Posty
3902
Reakcje/Polubienia
1232
Anki 2.1.18

Changes in 2.1.18
Released 2020-01-14, build fb9d59fe.
 • Fixed Anki failing to start for some users updating from Anki 2.0.
 • Fixed the alternate Windows build failing to start on Windows 8.

Changes in 2.1.17
Released 2020-01-11, build c69ccb50.
Linux version repackaged on 2020-01-12 to fix a make install issue.
 • Improved the performance of the browse screen’s sidebar for users with many decks/tags.
 • Add-ons that modify the sidebar will break when you update, and will need to be updated by the add-on author.
 • Add-ons that alter the audio handling may need to be updated, as code has moved from anki.sound to aqt.sound.
 • Changing large note types is significantly faster.
 • Added an option in the preferences screen to adjust the user interface size.
 • You can now double-click on an .ankiaddon file to install it (thanks to Glutanimate).
 • Updated GUI libraries for the standard installs and the alternate Windows install.
 • The minimum Python version is now 3.7, and the packaged versions ship with Python 3.8.
 • The alternate Linux build has been dropped - you will need to be on a Linux distro from 2016+ with systemd support to use the packaged version.
 • Source tarballs are available from the releases tab of the GitHub repo.
 • Added an option to tag updated notes when importing (thanks to Erez).
 • Automatically remove : from field names when opening the card templates screen, as it conflicts with the template syntax.
 • Fix a bug in the handling of MathJax+Cloze (thanks to Michal).
 • Fixed a regression in the way duplicate deck names were handled.
 • Remove help button from some Window titles.

Changes in 2.1.16
Released 2019-12-12, build 4bc33e2f.
Due to some minor issues that were found, the website was not updated to point to this release.
 • Pasting now includes formatting by default.
 • Preserve foreground/background color when pasting.
 • Preserve bold/italic/underline when pasting from Google Docs.
 • When pasting with the shift key, bold/italics/underline is also stripped.
 • Ensure learning cards in filtered decks with order due show in template order.
 • Remove the experimental label from the new scheduler.
 • You can now import Changes in 2.1.18and export decks with scheduling enabled in the new scheduler.
 • Hide empty Default deck in deck picker (thanks to Arthur).
 • Add an extra day to the interval when using Easy on a relearning card.
 • Preserve surrounding styling when making cloze deletions.
 • Draw preview screen more quickly.
 • Fix race condition in preview screen (thanks to Håkon).
 • Use --exact with dvsvgm to prevent truncated subscript/superscript in LaTeX.
 • Newly created cards could be given the wrong due number (thanks to Arthur).
 • Sticky fields were ignored when closing the add card window (thanks to Arthur).
 • Adding a note type forced a full sync (thanks to Arthur).
 • Remove shortcut keys from translations (thanks to Arthur).
 • Documentation changes for translators (thanks to Arthur).
 • Case not being preserved when changing a deck’s parent (thanks to Arthur).
 • Hide default deck in other screens when empty (thanks to Arthur).
 • Fix qtwebengineprocesses not being cleaned up when stats window closed.
 • Allow smaller window when editing current card.
 • Support pasting multiple URLs at once.
 • Add ability to force software rendering on old Macs (thanks to Mike)
 • A fix for case insensitive field name handling in find&replace (thanks to lovac42)
 • Fix non-integer intervals being imported from Mnemosyne (thanks to Blauelf)
 • Clear undo queue when changing scheduler (thanks to lovac42)
 • Default to not closing add window (thanks to Aidan)
 • Sort new cards separately when sorting by ease (thanks to Arthur)
 • Fix a bug in the V2 scheduler.
 • Properly handle backslashes in the replacement section of Find&Replace.
 • Various small fixes.
Windows 7/8/10 64bit:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!

Reszta: https://apps.ankiweb.net/
 

Grandalf

Bardzo aktywny
Członek Załogi
Moderator
Dołączył
26 Maj 2015
Posty
8563
Reakcje/Polubienia
23226
Anki 2.1.20
Version 2.1.20 Released 2020-02-14

Template changes:


The way Anki combines your card templates and fields has been updated. Many users will not notice a difference, but if you encounter error messages inside the review screen and opening and closing the Cards screen from the editing area does not resolve the issue, please see
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
. Add-ons that alter the way cards are shown may
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
.

Audio changes:
 • Text to speech is now
  Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
  .
 • Audio buttons are now shown on the card, and can be turned off in the preferences. They will show for both regular audio and text to speech.
 • You can
  Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
  .
 • Added shortcut keys in the review screen to pause and jump forward/backward 5 seconds.
 • Anki now starts a new copy of mplayer for each audio file on Windows, which avoids the need to create temporary files.
 • Added an option in the preferences to not interrupt the currently playing audio when answering.
 • Fix multiple spaces in filenames from getting truncated when pasting sound files.
Night mode:
 • The night mode option in the preferences screen now turns the interface dark as well.
 • On macOS, when the system is in dark mode, Anki will switch to night mode automatically.
 • Invert LaTeX in night mode (thanks to zjosua).
 • Some of the colours in areas like the graphs could be improved - pull requests with included screenshots of the changes would be appreciated.
Add-on changes:
 • Anki will now check for add-on updates automatically once a day.
 • Disabled add-ons are now included in the check as well.
 • Add-on authors can specify the minimum and maximum Anki version they support, and add-ons will be automatically disabled when running on an unsupported Anki version.
 • Add-on authors can now upload different add-on versions for different Anki versions, and Anki will download the correct one.
 • A new hook system for add-ons - please see
  Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
  .
 • For add-on authors, some more examples using the new hook system are available on the following page, including ported versions of the clickable tags and additional card fields add-ons:
  Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
Other changes:
 • Added the ability to export selected notes from the Browse screen (thanks to Arthur).
 • Updated to a newer toolkit.
 • Emptying a filtered deck in the V2 scheduler no longer unsuspends suspended cards inside it.
 • Fix incorrect delay being logged when Hard is used on the first learning step in the V2 scheduler.
 • The editor no longer modifies percent-escaped text outside of image tags.
 • Fix an extra linebreak being left in a field when an image is attached to an empty field.
 • Tweaks to the tag updated notes feature (thanks to Erez)
 • Fix cards being sorted in wrong order when added after the note was created (thanks to Arthur)
 • Disabled elastic scrolling in webviews to work around a Qt bug.
 • Don’t filter em/strong tags when pasting.
 • Fix error when double-clicking the open profile button.
 • Constrain image width in editor to the field width.
Pobieranie:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
 

Grandalf

Bardzo aktywny
Członek Załogi
Moderator
Dołączył
26 Maj 2015
Posty
8563
Reakcje/Polubienia
23226
Anki 2.1.21
Version 2.1.21 Released 2020-03-09, build f1734a47.
 • Fixed error messages when playing audio.
 • Fixed legacy add-on filters not working (reading generation in Japanese Support, etc).
 • The alternate Mac build works properly when macOS is in dark mode now, and can be used if you prefer light Anki in macOS dark mode.
 • Prevent UI scale from being decreased below 100%, which caused display problems.
 • Fixed Anki failing to start on some Windows 7 machines that were missing TTS support.
 • Display a more useful message when mpv/mplayer not installed.
 • Don’t allow exporting into Anki folder.
 • Fixed display of AnkiMobile drawings in night mode.
 • Fixed interrupting of current audio when autoplay is turned off.
 • Night mode defaults to dark grey instead of black card background.
 • Fixed {{Deck}} showing filtered deck instead of original deck.
 • Fixed an error that could occur with very small learning steps.
 • Fixed a negative version number being shown when add-ons incompatible.
 • Fixed some invalid HTML in the review screen (thanks to BlueGreenMagic)
 • Added back missing fcntl module.
Pobieranie:
Zaloguj lub Zarejestruj się aby zobaczyć!
 
Do góry