ImBatch

A

Anonymous

ImBatch to kolejny program do hurtowej zmiany zdjęć. Można podczas tych hurtowych modyfikować wielkość zdjęć, rotować, wybrać inny format, użyć filtrów, zrobić cień, a nawet zrobić fajne rogi na zdjęciu ! To co wyróżnia program od innych to "Task Structure". Możliwości tej rozbudowanej funkcji są duże i bez dwóch zdań sprawiają, że jeśli chodzi o hurtową zmianę to jest to chyba najlepszy tego typu program. W tasku możesz zaplanować wszystkie działania, nawet wielokrotnie podobną czynność np: konwersje na jpg i png tego samego zdjęcia. Działania w tasku można dowolnie zmieniać, dodawać, chować, uzupełniać, jest również całkiem przydatna funkcja Undo.

Program fajnie zrobiony, intuicyjnie, wygodnie i wyróżnia się z pośród całej masy tego typu programów.
zrodło : NP

pobieramy z :
Zaloguj się lub zarejestruj to view Spoiler content!
 

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46
ImBatch 2.0.0

Added ImageMonitor
Added ContextMenuEditor
Added saving/loading of last session
Added ability to load saved tasks (BSV file) with drag'n'drop operation
Added task AutoEnhance 1
Added task AutoEnhance 2
Now tasks are separated by categories
Changed dialog to add new task
ImBatch 2.1.0

Added tasks context help in English, Russian and Ukrainian.
Added task AutoEnhance 3.
Some improvements in ContextMenuEditor GUI.
Improved GUI of ImageMonitor and fixed some errors.
Fixed error on adding AutoCrop task.
Added ability to set relative path in Save As task.
Fixed error on empty File Name parameter in Frame task.
Fixed some other small bugs.
ImBatch 2.2.0

Added new tool - EXIF/IPTC Editor.
Added support of 40 new EXIF tags.
Added the ability to see the original image in preview window.
Enhanced functionality of the preview window.
Enhanced informativity of the processing window.
Many small changes in GUI.
Many small fixes according to user bug reports.
ImBatch 2.3.0

Added task Invert
Significantly accelerated loading of images
Significantly accelerated processing of Frame task
Significantly accelerated processing of images in Preview window in Fit mode
Now sizes of main window and panels are automatically saved and restored
Panels resized proportionally to main window size
Some changes in EXIF/IPTC Editor GUI
Some changes in Image Monitor GUI
Many small fixes according to user bug reports
ImBatch 2.4.0

Now ImBatch has FULL Unicode support!
Completely redesigned process of editing tasks.
Now Preview updates while editing tasks.
'Save As' task: now extensions are in lower case.
Added Hungarian interface translation
Added Chinese interface translation
ImBatch 2.5.0

Added task "Replace Colors"
Added the ability to reset all task's controls to their default values
Restored work of the transparency in the preview window
Hints for tasks doesn't disappear
Resize' task: fixed task work in Preview window
Save To PDF' task: added the ability to create individual PDF file for the each image
Save As' task: fixed incorrect work of the default settings switcher
Changed work of 'Current Index' tag. Now you can set the initial value of the index (for example: )
Fixed errors in 'Save to PDF' task
Some other minor fixes
ImBatch 2.6.0

Added task Extract Channel.
Added task Photo Collage.
Watermark Text' task: Fixed text rotation.
Round Corners' task: Fixed error when setting huge values.
Message shown when program can't save images.
Now thumbnails are loading only on demand.
Reduced memory usage for thumbnails.
Added meta information indicators in images list.
Now images list is showing status information.
ImBatch Context Menu: fixed crash that occurred on some files.
Many other small fixes.
ImBatch 2.7.0

Added task Mosaic.
Watermark Text' task: Added Width and Height parameters to bound text.
Watermark Text' task: Changed the text field: you can now specify a multiline text.
Resize' task: Fixed task work in the preview window.
Improved program error handling.
Many minor bug fixes.
Zaloguj się lub zarejestruj to view Spoiler content!
 

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46
ImBatch 3.2.0

Added Copy and Delete tasks for managing image file. Great to combine with Filter task.
"Rename" task now named "Rename/Move" task.
Added new task category: File.
Added 5 new skins: AutumnSky, Emerald, FM, MetroUI, Ubuntu.
"Rename/Move" task: addded reset buttons for the New File Name and New File Path parameters.
Image Monitor: fixed working of Duplicate button.
Image Monitor: some fixes and improvements in UI.
Many minor bug fixes.
Zaloguj się lub zarejestruj to view Spoiler content!
 

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46
ImBatch 3.3.0

Added Reset filter task, so you can use different filters in one go
Added the ability to preserve folder structure in Upload to FTP task
fixed some bugs according to your bug reports
Zaloguj się lub zarejestruj to view Spoiler content!
 

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46
ImBatch 3.4.0

Added French interface and help translation.
Added the ability to disable and enable Windows context menu in Context Menu Editor
Enhanced saving function: added ability to preserve folder structure in Save As, Copy and Rename/Move tasks.
Fixed converting to JPEG format unmodified image.
Minor bug fixes.
Zaloguj się lub zarejestruj to view Spoiler content!
 

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46
ImBatch 3.5.0

Added Deskew Text task.
'Watermark' task: Fixed working of 'Height' parameter.
Many improvements in Context menu integration functionality:
Fixed crashing on non-image files.
Enhanced support of unicode filenames.
Some performance improvements.
Added support of unlimited files count.
Zaloguj się lub zarejestruj to view Spoiler content!
 

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46
ImBatch 3.6.0

EXIF/IPTC Editor: Added 35 new EXIF GPS tags and IPTC tag Sublocation
EXIF/IPTC Editor: Added the ability to toggle visibility for the tags
Added support for new tags in 'Set EXIF/IPTC Tag', 'Remove EXIF/IPTC Tags', 'Save As', 'Copy', 'Rename/Move' and 'Watermark Text' tasks
Added support for XMP tags in tags editor (read only)
Thanks to our users
Added Swedish interface and help translation
Added Italian help and updated interface translation
Updated French interface and help translation
Round Corners' task: added checkbox for transparent corners
Fixed interface for big system fonts
Fixed issue in Preview window
Fixed some UI issues
Zaloguj się lub zarejestruj to view Spoiler content!
 

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46
ImBatch 3.7.0

Watermark Text' and 'Watermark' tasks: Added ability to set direction for the offset.
Added wildcard file name masks support in the command line.
Added ability to sort images list.
Added ability to send message to the developers from program interface.
Added ability to use any XMP tags in tasks.
Added statistic showing at the end of image processing.
Watermark Text' and 'Watermark' tasks: improved interface for justification parameters.
Watermark Text' task: Fixed displaying text with breakings in editor control.
Set EXIF/IPTC tags' task: fixed processing of textual tags.
Fixed errors, that may happen sometimes in 'Watermark Text' ? 'Photo Collage' tasks.v
Fixed saving images using UNC network paths.
Improved calculating of remaining time in processing dialog.
Added save and restore of the last used path in the "add folder with images" dialog.
Zaloguj się lub zarejestruj to view Spoiler content!
 

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46
ImBatch 3.8.0

Added "Resize Canvas by Aspect Ratio" task.
Added "Optimize for Web" task.
Enhanced color setting controls.
Updated French and Italian translations.
Fixed some minor bugs.
Zaloguj się lub zarejestruj to view Spoiler content!
 

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46
ImBatch 3.8.1

Added commands for image selection in the list.
Added key shortcuts for image list commands.
Fixed working of mouse wheel in the image list.
Fixed working of Add tag button in Optimize for Web task.
Fixed other minor issues according to user reports.
Zaloguj się lub zarejestruj to view Spoiler content!
 

fluid

super saiyajin...
Fąfel
Dołączył
4 Czerwiec 2013
Posty
7200
Reakcje/Polubienia
46
ImBatch 3.9.0

Added Anaglyph task.
Added Fish Eye task.
Added Premium support for users who purchased a license.
Fixed ImageMonitor autostart function on Windows startup.
Improved determination of image types.
Fixed some memory leaks.
Some minor fixes according to user reports.
Zaloguj się lub zarejestruj to view Spoiler content!
 
Do góry