Microsoft już niedługo domyślnie zablokuje makra Office, pochodzące z Internetu

Do góry